po etna strana pretraga kontaktirajte nas broj posjeta: 83641
           U D K S           
 
Navigacija
Info
broj članova: 201

Ova stranica je donirana od strane:
Mediana Creative Design 
Brošure
Bro ure su u .pdf formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe PDF Reader.

Zahvaljujemo se za pomoć i podršku u rjeravanju problema koji prate lica oboljela od progresivnog nervno-mišićnog oboljenja.

Ove brošure se ustupaju besplatno našim članovima, institucijama i pojedincima.

ZAŠTO JA?

ZAŠTO JA?
Moj Deni

Moj Deni
Integracija djece sa invaliditetom u otvorenu sredinu

Integracija djece sa invaliditetom u otvorenu sredinu
Katalog radnih mjesta za osobe sa invaliditetom

Katalog radnih mjesta za osobe sa invaliditetom
Invalidnost i misicna distrofija

Invalidnost i misicna distrofija
Uputstvo za roditelje

Uputstvo za roditelje
Mi ićne distrofije

Mišićne distrofije
 
 
Za pregled bro ura potreban je Adobe Acrobat PDF. Mo ete ga dobiti klikom na slikicu ispod.

Bro ure su u .pdf formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe PDF Reader.Ministarstvo za rad,
socijalnu politiku,
raseljena lica i izbjeglice
Kantona Sarajevo


Federalno Ministarstvo
rada i socijalne politike


Općina Centar Sarajevo


Općina Novi Grad
Sarajevo


Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice
Bosne i Hercegovine

Želite pomoći
Kao Sponzor

Kao Donator

Kao Volonter
 
 
   


©UDKS 2008