po etna strana pretraga kontaktirajte nas broj posjeta: 84702
U D K S
 
Navigacija
Info
broj članova: 201

Ova stranica je donirana od strane:
Mediana Creative DesignŽelite pomoći
Kao Sponzor

Kao Donator

Kao Volonter
 

Vijesti


Promocija inkluzivne kulture ZaJedno u OŠ Safvet-beg Bašagić
2017-03-20
Dana 14.02.2016. godine u OŠ Safet – beg Bašagić, KJU Porodično savjetovalište i predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom, među kojima je i Udruženje distrofičara KS, realizirali su prvu aktivnost u okviru projekta ZaJedno.

Aktivnost je realizirana za učenike šestih razreda ove škole sa ciljem razvijanja pozitivnog odnosa prema drugom i drugačijem. Učenici su kroz ovu aktivnost imali priliku učestvovati u radionici koju su realizirali Tarik Smailbegović i Denyel-ismir Kovač, predstavnici KJU Porodično savjetovalište, te se kroz interaktivni rad upoznati sa pojmom invaliditeta, zatim preispitati vlastita mišljenja i stavove o osobama sa invaliditetom kao i uvidjeti da su neznanje, predrasude i strah glavni faktor neadekvatne socijalne interakcije. Uz prenošenje vlastitog iskustva Almira Šahmanije, Izvršnog direktora Udruženja distrofičara KS, učenici su mogli saznati nešto više o potrebama i poteškoćama osoba sa invaliditetom, te na koji način svojim razumjevanjem, prihvatanjem i poštovanjem mogu pomoći drugima. Svi učenici su dobili diplomu za učešće u aktivnosti ZaJedno, te dalje poticanje jednakih životnih prilika bez diskriminacije. Aktivnosti će se nastaviti u JU: OŠ Malta, OŠ Aleksa Šantić i OŠ Fatima Gunić.Ministarstvo za rad,
socijalnu politiku,
raseljena lica i izbjeglice
Kantona Sarajevo


Federalno Ministarstvo
rada i socijalne politike


Općina Centar Sarajevo


Općina Novi Grad
Sarajevo


Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice
Bosne i Hercegovine

ZAŠTO JA?
ZAŠTO JA?

Moj Deni
Moj Deni

Brosura za zdravstvene radnike<br>o ophodjenju prema<br>osobama s invaliditetom
Brosura za zdravstvene
radnike o ophodjenju prema
osobama s invaliditetom


Integracija djece sa invaliditetom<br>u otvorenu sredinu
Integracija djece sa invaliditetom
u otvorenu sredinu


Katalog radnih mjesta za osobe sa invaliditetom
Katalog radnih mjesta
za osobe sa invaliditetom


Invalidnost i misicna distrofija
Invalidnost i misicna distrofija

Uputstvo za rodiitelje
Uputstvo za roditelje

Misicnene distrofije
Mišićne distrofije

 
 
   


©UDKS 2008