po etna strana pretraga kontaktirajte nas broj posjeta: 83643
           U D K S           
 
Navigacija
Info
broj članova: 201

Ova stranica je donirana od strane:
Mediana Creative DesignŽelite pomoći
Kao Sponzor

Kao Donator

Kao Volonter
 

Vijesti


Promocija inkluzivne kulture u OŠ „Aleksa Šantić“
2017-04-14
Dana 13.04.2017.godine u OŠ „Aleksa Šantić“, KJU „Porodično savjetovalište“ i  predstavnici udruženja  osoba sa invaliditetom: Savez „Sumero“, Udruženje slijepih KS, Udruženje distrofičara KS, Udružnje gluhih KS i Udruženje oboljelih od multiple skleroze KS realizirali su  interaktivne radionice u okviru projekta „ZaJedno“.

Cilj ovog projekta je promocija inkluzivne kulture i jednakih životnih prilika bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.

Kroz interaktivnu radionicu nastavnici ove škole imali su priliku pogledati kratki film o životu osoba sa poteškoćama, prikazan od strane Saveza „Sumero“ te otvoreno diskutovati o iskustvima, načinima i ulozi nastavnog kadra u procesu razvijanja inkluzivne kulture.

Uz prenošenje vlastitog iskustva Almira Šahmanije, Izvršnog direktora Udruženja distrofičara KS, učenici su mogli saznati nešto više o potrebama i poteškoćama osoba sa invaliditetom, te na koji način svojim razumjevanjem, prihvatanjem i poštovanjem mogu pomoći drugima.

Za roditelje učenika ove škole osmišljena je i radionica od strane Udruženja gluhih KS kroz koju su roditelji mogli spoznati na koji način trebaju usmjeravati svoju djecu kako bi poticali važnost jednakih prilika za sve.

Tom prilikom naglašena je važnost potreba i poteškoća osoba sa invaliditetom u okviru školskog sistema, te na koji način škola svojim razumjevanjem, prihvatanjem i poštovanjem može pomoći.

Aktivnosti će se nastaviti u toku mjeseca aprila u OŠ „Fatima Gunić“.
Ministarstvo za rad,
socijalnu politiku,
raseljena lica i izbjeglice
Kantona Sarajevo


Federalno Ministarstvo
rada i socijalne politike


Općina Centar Sarajevo


Općina Novi Grad
Sarajevo


Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice
Bosne i Hercegovine

ZAŠTO JA?
ZAŠTO JA?

Moj Deni
Moj Deni

Brosura za zdravstvene radnike<br>o ophodjenju prema<br>osobama s invaliditetom
Brosura za zdravstvene
radnike o ophodjenju prema
osobama s invaliditetom


Integracija djece sa invaliditetom<br>u otvorenu sredinu
Integracija djece sa invaliditetom
u otvorenu sredinu


Katalog radnih mjesta za osobe sa invaliditetom
Katalog radnih mjesta
za osobe sa invaliditetom


Invalidnost i misicna distrofija
Invalidnost i misicna distrofija

Uputstvo za rodiitelje
Uputstvo za roditelje

Misicnene distrofije
Mišićne distrofije

 
 
   


©UDKS 2008