po etna strana pretraga kontaktirajte nas broj posjeta: 84702
U D K S
 
Navigacija
Info
broj članova: 201

Ova stranica je donirana od strane:
Mediana Creative DesignŽelite pomoći
Kao Sponzor

Kao Donator

Kao Volonter
 

Vijesti


Održana redovna godišnja Skupština Udruženja
2017-05-15
U petak 12.05.2017. godine, u Kamin sali Reumala u Fojnici, održana je redovna godišnja Sjednica skupštine Udruženja distrofičara kantona Sarajevo.

Sjednica je počela u 11.00 sati, a na dnevnom redu našle su se sljedeće tačke:

1. Izbor radnog tijela od tri člana (Predsjedavjući skupštine,
     Zapisničar i Ovjerivač zapisnika);

2. Usvajanje Zapisnika sa prošle sjednice;

3. Razmatranje i usvajanje:
   
     a) Izvještaj o radu za 2016. godinu
     b) Finansijski izvještaj za 2016. godinu
     c) Plan i program rada za 2018. godinu
     d) Finansijski plan za 2018. godinu

4. Tekuća  pitanja

Pod tačkom tekuća pitanja diskutovalo se o aktuelnim temama kao što su socijalno stanovanje osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo, nemogućnosti korištenja prava na medicinsku rehabilitacuje putem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, te o Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom Federacije BiH.
Ministarstvo za rad,
socijalnu politiku,
raseljena lica i izbjeglice
Kantona Sarajevo


Federalno Ministarstvo
rada i socijalne politike


Općina Centar Sarajevo


Općina Novi Grad
Sarajevo


Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice
Bosne i Hercegovine

ZAŠTO JA?
ZAŠTO JA?

Moj Deni
Moj Deni

Brosura za zdravstvene radnike<br>o ophodjenju prema<br>osobama s invaliditetom
Brosura za zdravstvene
radnike o ophodjenju prema
osobama s invaliditetom


Integracija djece sa invaliditetom<br>u otvorenu sredinu
Integracija djece sa invaliditetom
u otvorenu sredinu


Katalog radnih mjesta za osobe sa invaliditetom
Katalog radnih mjesta
za osobe sa invaliditetom


Invalidnost i misicna distrofija
Invalidnost i misicna distrofija

Uputstvo za rodiitelje
Uputstvo za roditelje

Misicnene distrofije
Mišićne distrofije

 
 
   


©UDKS 2008